Cordland IP-MobileCast DR

Uppdraget:

Berätta för rederier att deras besättning kan trivas ännu bättre ombord med hjälp av IP MobileCast – en revolutionerande nyhet inom satellitkommunikation långt ute till havs. En ny digital värld ombord där du kan ta del av film, nyheter, sport, musik och utbildning. IP MobileCast utnyttjar bandbredden fullt ut, dygnet runt, för att ladda ner underhållning, media och all typ av information som behövs i den dagliga driften. Tjänsten finns som abonnemang med tre underhållande paketlösningar. Så hur får vi rederier att nappa på tjänsten?

Lösningen:

Ett DR utskick till rederier, sjökaptener och inköpsansvariga med ingången ”Vi sjösätter en ny digital värld ombord”. En tjänst som får besättningen att trivas ännu bättre ombord – 1200 sjömil ut till havs och nästan som hemma.

ipmobile1

000