Gymnasium GTI

Uppdraget:

GTI är en liten gymnasieskola med anor från 1927. Vårt uppdrag är att profilera skolan och få Göteborgs niondeklassare att upptäcka hur trivsamt, centralt och lärorikt det är att gå på GTI. Vi har haft ett lärorikt samarbete med GTI Gymnasieskola under åtskilliga terminer och har på nära håll sett skolans utveckling.

Lösningen:

En presentation av skolan som berättar om de olika utbildningarna och samtidigt ger en känsla av den gemenskap och speciella atmosfär som råder på GTI. Här har vi utgått från vad eleverna vill syssla med i framtiden snarare än valet av program. I kombination med ny grafisk profil och ett behändigt format.

000