Incit – Program Incitdagarna

Uppdraget:

Incit har 49 års erfarenhet av ekonomi- och fastighetssystem. Varje höst arrangeras Incitdagarna där befintliga och framtida kunder möts för att diskutera fastighetsförvaltning, lyssna på intressanta seminarier och spännande föredrag från nytänkande personer. Tyngdpunkten är produkten Incit Xpand – ett enda system för fastighetsförvaltning & ekonomi. Hur får vi befintliga och framtida kunder att komma till Incitdagarna?

Lösningen:

Ett program som skickas ut både via mail och brev. Med ett innehåll som andas avslappnad stämning, mingel, lärorika föredrag samt god mat och dryck. Programmet är gediget och lockar med en känd moderator och inspirerande föredragshållare.

Incit-both

000